Włącz ułatwienia dostępu

Rejestracja

Uwaga! Termin rejestracji na Konferencję upływa 31 października 2022.

Po zarejestrowaniu się można przesłać abstrakt wystąpienia konferencyjnego -
nie później, niż do 20 października 2022.

Do przesłania abstraktu niezbędny jest numer potwierdzenia rejestracji (RegID) uzyskany po zarejestrowaniu na Konferencję.