Włącz ułatwienia dostępu
 
Abstrakty

Książka abstraktów w wersji do pobrania jest dostępna pod tym linkiem.


Publikacje

W ramach Konferencji uczestnicy będą mieli możliwość publikacji zgłoszonych przez nich artykułów w następujących czasopismach:

• Materials and Manufacturing Processes (100 pkt, IF=4,6)
• Surface Engineering (70pkt, IF=3,16)
• Archives of Metallurgy and Materials (40pkt, IF= 0,767)
• Archives of Materials Science and Engineering (70pkt.)
• Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (70pkt.)

O wyborze czasopisma zdecyduje Komitet Naukowy Konferencji, a o przyjęciu artykułu do publikacji zdecyduje redakcja w/w czasopism po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Koszt wynosi 1000zł+VAT, płatny dopiero po zaakceptowaniu artykułu do publikacji.

 

Formularz abstraktów